Български English

Типове за захващане на метални ролки

Тип "A"

Тип “A” KP-KA Серия
G 3 2,5 3 3
C 6 11 6 9
d 10 ES11 12 14
CH 8 11 10 12

Тип "B"

Тип “B” KP-KA Серия
G 0,5 0,5 0,5
C 12 15 15
d 10 12 14
M 6 8 8

Тип "C"

Тип “C” KP-KA Серия
G 29 33 36
C 2,5 2,5 2,5
d 26,5 30,5 33,5
M 10 12 14

Тип "D"

Тип “D” KP-KA Серия
G 12,5 13,5 14,5
C 2,5 2,5 2,5
d 10 11 12

Тип "Е"

Тип “E” KP-KA Серия
G 12,5 13,5 14,5
C 2,5 2,5 2,5
d 10 11 12

Типове за захващане на PVC ролки от серия Y

Тип "C"

Тип “C” YP-YA 2006 YP-YA 3008 YP-YA 4008 YP-YA 5008 YP-YA 4010 YP-YA 5010
D 20 30 40 50 40 50
G 19 22 22 23,5 24 25,5
C 2 2 2 3,5 2 3,5
E 17 20 20 20 22 22
M 6 8 8 8 10 10

Тип "D"

Тип “D” YP-YA 2006 YP-YA 3008 YP-YA 4008 YP-YA 5008 YP-YA 4010 YP-YA 5010
D 20 30 40 50 40 50
d 6 8 8 8 10 10
G 8 10 10 11,5 12 13,5
C 2 2 2 3,5 2 3,5

Тип "E"

Тип “E” YP-YA 2006 YP-YA 3008 YP-YA 4008 YP-YA 5008 YP-YA 4010 YP-YA 5010
D 20 30 40 50 40 50
d 6 8 8 8 10 10
G 8 10 10 11,5 12 13,5
C 2 2 2 3,5 2 3,5

« 1 2 »
Сменен адрес