Български English

Актуално

Повреди на зъбни колела
03.10.2017

 Зъбните колела са сред най-разпространените машинни елементи в машиностроенето. Те са основните съставни части на зъбните механизми като редуктори, моторредуктори и мултипликатори, предавателни кутии, открити зъбни предавки. От работоспособността на тези елементи до голяма степен зависят надеждността и експлоатационните качества на тези изделия.

Зъбни ремъци
03.10.2017

 Зъбният ремък е високотехнологичен съвременен машинен елемент, който се произвежда от сравнително ограничен брой фирми. Използва се основно в зъбно-ремъчните предавки, които в последно време с успех заместват зъбните и верижните предавки в задвижванията на много машини - от електронната апаратура и роботиката до автомобилните двигатели, металорежещите машини и тежкото машиностроене.

Сменен адрес