Български English

Безнитни Вериги

НОМЕР НА ВЕРИГА

ОТНОСИТЕЛНА СТЪПКА

ШИРИНА В ЦЕНТЪРА НА ЗВЕНОТО

ДИАМЕТЪР НА ПИНА = ВИСОЧИНА НА ВЕРИГАТА

ШИРИНА НА ВЕРИГАТА СПРЯМО ПИНА

ДЕБЕЛИНА НА СТРАНИЧНИТЕ ПЛАНКИ

ШИРИНА НА СВЪРЗВАЩОТО ЗВЕНО

ШИРИНА НА СВЪРЗВАЩОТО ЗВЕНО В ЦЕНТЪРА

БРОЙ СТЪПКИ

P

B (min.)

D

F(max.)

L(max)

T

X

Xa

mm

Бр./м.

X-348

76.200

13.49

12.70

27.38

44.45

10.16

19.05

12.70

13.12

X-458

101.600

16.76

16.00

36.32

57.15

11.94

25.40

16.00

9.84

468

101.600

21.34

19.05

47.75

84.84

16.00

41.40

28.70

9.84

X-658

152.400

16.76

16.00

35.81

57.15

12.19

25.91

16.00

6.56

X-678

152.400

24.64

22.10

50.80

79.50

19.05

32.51

21.34

6.56

698

152.400

30.23

28.45

68.33

95.25

21.59

39.62

25.40

6.56

998

228.600

30.23

28.45

68.33

95.25

22.35

39.62

25.40

4.37

9118

228.600

36.83

35.05

79.50

123.95

31.75

49.28

33.27

4.37

9148

228.600

48.51

44.45

96.01

148.59

35.05

62.74

41.40

4.37


“S” ATTACHMENTS

РАЗМЕР НА ВЕРИГАТА

ВИД

НОМЕР НА ВЕРИГА

ДИАМЕТЪР НА БОЛТА

ТЕГЛО

МАТЕРИАЛ

A

B

C

D

E

F

H

mm

Кг.

458

3

4S2B

50.80

49.21

7.94

12.70

57.15

0.66

M.I

468

2

4S2A

38.10

52.39

14.29

12.70

66.68

0.43

M.I

468

3

4S2D

50.80

55.56

14.29

12.70

69.85

0.74

M.I

678

2

6S2A

38.10

76.20

10.32

15.88

86.52

1.13

M.I

678

1

6S2D

131.76

53.98

44.45

12.70

88.11

2.10

M.I

678

3

6S2BK

57.15

65.09

10.32

15.88

75.41

1.51

M.I & C.S.

698

3

6S2W

63.50

88.90

12.70

19.05

101.60

1.93

M.I & C.S.

998

3

9S22

131.76

53.98

76.20

69.85

12.70

19.05

82.55

3.63

M.I

998

1

9S2A

44.45

36.51

63.50

12.70

100.01

3.67

M.I

998

3

9S2D

163.51

88.90

12.70

15.88

101.60

4.76

M.I

9118

3

9S2F

165.10

90.49

17.46

19.05

107.95

5.44

M.I

9148

3

9S2C

163.51

93.66

20.64

19.05

114.30

5.49

C.S.


M.I – Malleable Iron( ковано желязо)
C.S. – Cast Steel (лята стомана)

“F-2″ ATTACHMENTS

ТИП

РАЗМЕР НА ВЕРИГАТА

ВИД

НОМЕР НА ВЕРИГА

ДИАМЕТЪР НА БОЛТА

ТЕГЛО

МАТЕРИАЛ

A

B

C

D

E

F

mm

Кг.

A

458

2

4F2C

20.64

25.40

1 hole

87.31

12.70

0.37

M.I.

A

468

2

4F2J

24.61

25.40

31.75

100.01

12.70

0.64

M.I.

A

468

2

4F2S

24.61

25.40

1 hole

100.01

12.70

0.42

M.I.

S

468

2

4F2D

23.81

41.28

1 hole

98.43

12.70

0.80

M.I.

A

678

1

6F2C

26.99

22.23

34.93

65.09

106.36

12.70

0.88

M.I.

A

678

3

6F2F

26.99

22.23

31.75

52.39

109.54

12.70

0.84

M.I.

A

698

2

6F2D

32.54

19.05

50.80

100.01

12.70

1.11

M.I.

A

998

2

9F2S

45.24

19.05

50.80

100.01

12.70

1.70

M.I.

A

998

2

9F2A

32.15

19.05

50.80

152.40

12.70

1.61

M.I.

A

998

3

9F2F

42.86

15.88

58.74

56.36

173.04

12.70

1.53

M.I.

A

998

2

9F2D

32.54

19.05

50.80

100.01

12.70

1.34

M.I.

A

9118

2

9F2C

41.28

15.88

50.80

100.60

12.70

1.77

M.I.

A

9148

1

9F2R

14.28

31.75

101.60

104.78

165.10

15.88

3.70

M.I.


S – Side Link Attachment (допълнително звено, което се закрепва към страните на веригата)
A - Bolted Centre Link Attachment (допълнително звено, което се закрепва към страните на веригата с болт)
B – M.I. -Malleable Iron(ковано желязо)

ЗАКРЕПВАЩИ ПЛАНКИ

РАЗМЕР НА ВЕРИГАТА

ВИД

НОМЕР НА ВЕРИГА

ДИАМЕТЪР НА БОЛТА

ТЕГЛО

A

B

C

E

F

G

I

mm

Кг.

458

3

4-A-3-B

57.15

34.93

7.94

7.94

15.88

12.7

0.27

468

3

4-A-3-A

47.63

36.51

7.94

11.11

22.23

12.7

0.27

678

3

6-A-3-B

92.08

46.04

7.94

7.94

18.26

15.88

0.41

698

3

6-A-3

75.41

60.33

8.73

11.11

21.43

19.05

0.42

998

2

9-A-3

151.61

60.33

95.25

9.53

11.11

22.23

15.88

0.79

9118

2

9-A-3-B

136.53

76.2

80.17

9.53

14.29

26.99

19.05

0.98

9148

2

9-A-3-R

111.13

82.55

63.5

9.53

17.46

30.16

19.05

1.27


M.I – Malleable Iron(ковано желязо)
C.S. – Cast Steel (лята стомана)

Сменен адрес