Български English

Гуми за странично уплътнение на бункери и транспортьори

S-60 Гумени листи

Технически спецификации:

 • Гума устойчива на износване
 • Черна, Шор Твърдост ± 60° - 65° *
 • Абразивност < 130mm³
 • Издръжливост на опън 15 N./mm2
 • Коефицент на удължение 400 %
 • Специфично тегло 1,15
 • Със и без слой за залепване
S 60
(без слой за залепване)
Ширина х Дебелина
10 000 mm 1 800 mm x 6 mm
10 000 mm 1 800 mm x 8 mm
10 000 mm 1 800 mm x 10 mm
10 000 mm 1 800 mm x 12 mm
10 000 mm 1 800 mm x 15 mm
10 000 mm 1 800 mm x 20 mm
10 000 mm 1 800 mm x 25 mm
10 000 mm 1 800 mm x 30 mm


S 60B
(със слой за залепване)
Ширина х Дебелина
10 000 mm 1 800 mm x 6 mm
10 000 mm 1 800 mm x 8 mm
10 000 mm 1 800 mm x 10 mm
10 000 mm 1 800 mm x 12 mm
10 000 mm 1 800 mm x 15 mm
10 000 mm 1 800 mm x 20 mm
10 000 mm 1 800 mm x 25 mm
10 000 mm 1 800 mm x 30 mm


S-40 Гумени листи

Технически спецификации:

 • Гума устойчива на износване
 • Черна, Шор Твърдост ± 40° - 45°
 • Коефицент на удължение 400 %
 • Без слой за залепване
 • Абразивност < 120mm³
 • Издръжливост на опън 16 N./mm2
 • Специфично тегло 1,27

S 40
(без слой за залепване)
Ширина х Дебелина
20 000 mm 1 400 mm x 6 mm
20 000 mm 1 400 mm x 8 mm
20 000 mm 1 400 mm x 10 mm
20 000 mm 1 400 mm x 12 mm
20 000 mm 1 400 mm x 15 mm
20 000 mm 1 400 mm x 20 mm
20 000 mm 1 400 mm x 25 mm

Технически спецификации:
 • Гума устойчива на износване
 • Черна, Шор Твърдост ± 40° - 45°
 • Коефицент на удължение 600 %
 • Със слой за залепване
 • Абразивност < 120mm³
 • Издръжливост на опън 18 N./mm2
 • Специфично тегло 1,07


S 40В
(със слой за залепване)
Ширина х Дебелина
10 000 mm 1 400 mm x 6 mm
10 000 mm 1 400 mm x 8 mm
10 000 mm 1 400 mm x 10 mm
10 000 mm 1 400 mm x 12 mm
10 000 mm 1 400 mm x 15 mm
10 000 mm 1 400 mm x 20 mm
10 000 mm 1 400 mm x 25 mm


S - 60 ГУМА ЗА СТРАНИЧНО УПЛЪТНЕНИЕ

Технически спецификации:

 • S-60 гума за странично уплътнение
 • ± 60° - 65° Шор Твърдост
 • Специфично тегло 1,23
 • Странично уплътнение за товарещи улеи
Гума за странично уплътнение Дължина Ширина x Дебелина
S- 60
(без слой за залепване)
20.000 mm 80 mm x 10 mm
20.000 mm 100 mm x 10 mm
20.000 mm 120 mm x 10 mm
20.000 mm 150 mm x 10 mm


S - 40 ГУМА ЗА СТРАНИЧНО УПЛЪТНЕНИЕ

Технически спецификации:

 • Гума устойчива на износване
 • Специфично тегло 1,20
 • ± 40° - 45° Шор Твърдост
 • Без слой за залепване
 • Странично уплътнение за товарещи улеи

Гума за странично уплътнение Дължина Ширина x Дебелина
S- 40
(без слой за залепване)
20.000 mm 80 mm x 10 mm
20.000 mm 100 mm x 10 mm
20.000 mm 120 mm x 10 mm
20.000 mm 150 mm x 10 mm
20.000 mm 200 mm x 10 mm


Сменен адрес