Български English

Лопатки и профили

Наклонените транспортьори понякога изискват ленти с профили преградки на носещата повърхност. Те предотвратяват приплъзването на превозвания материал и увеличават капацитета на лентата. Видът и височината на най-подходящите преградки се определя съгласно характеристиките на превозвания материал и наклона на транспортната лента. Оптимално предаване на капацитет може да се постигне до ъгъл от 70º по този начин. Изрязаните PVC и PU трапецовидни пистови профили могат да бъдат доставени. Това увеличава гъвкавостта на лентата, и когато са монтирани към долната й страна могат да намалят минималния диаметър на барабана с 10 %. Преградките са устойчиви на масла и мазнини. Примери за възможни изпълнения с преградки са, както следва:


 

Разположение на лопатките във V-образен модел („Рибена кост“)

Dimensions mm
A 400 500 600 650 800 1000 1200
B 300 400 450 480 600 800 900
C 50 50 75 85 100 100 150
D 180 205 210 225 286 348 390
E 20 20 20 20 20 20 20
F 18 18 24 30 50 60 60
G 250 300 325 350 450 550 600

Препоръчително използване на прикрепен профил

Профилното прикачване най-добре се прилага при ленти с два или повече пласта. Минималните дебелини за профилен тип са дадени по-долу. За да получите добри резултати с водещи профил, каналите в шайбите, ролките и плъзгащите гнезда трябва да бъдат по-големи от водещия профил, който е прикрепен към лентата.

Material and type of profile Minimum cover thickness
PVC short fingers 0,3 mm
height 20 and 30 mm 0,5 mm
reinforced profiles 0,8 mm
height 40, 50, 60 mm and types NE.C14 0,8 mm
height 70, 80 mm and types NE.015 and fingers 1 mm
PU  TPE all types 0,3 mm
PO all types 0,5 mm


Section Type Dimensions Material (1) Weight g/m Transverse Longitudinal Possible positioning (3)
minimum pitch mm minimum Ø mm (2) minimum Ø mm(2)
b mm h mm a mm bottom side top  side

NE.008 8 8   PVC 75 28 100 60 110 T - G - L - V
NE.012 12 12   175 32 80 120
PE.008 8 8   PO 56 28 100     T - V
PE.012 12 12   133 32    
  NE.015 20 15   PVC 330     200 250 G - L
NA.X04-64 6 4 4.0 PVC 23     25 30 G - L
NE.Y05-62 8 5 4.4 PVC 40 28 50 50 60 T - G - L - V
NE.Z06-62 10 6 5.6 60 30 70 70 80
NE.A08-62 13 8 7.2 100 33 90 90 100
NE.B11-62 17 11 9.0 180 37 100 100 120
NE.C14-62 22 14 11.8 300 42 150 150 180
NE.K16-70 30 16 18.4 470 50 250 250 250
UE.Z06 10 6 5.6 PU 59 30 70 70 80 T - G - L - V
UE.A08 13 8 7.2 98 33 90 90 100
UE.B11 17 11 9.0 170 37 100 100 120
PE.Z06 10 6 5.6 PO 46 30 100     T - V
PE.A08 13 8 7.2 75 33 110    
PE.B11 17 11 9.0 130 37 120    
EE.Z06 10 6 5.6 TIPE 56 30 80   80 T - G - L - V
EE.A08 13 8 7.2 95 33 90   100
EE.B11 17 11 9.0 167 37 100   120
DA.X04-62 6 3.5 4.3 PVC 18     15   G - L
DE.Y05-62 8 4.5 4.7 PVC 30     35   G - L
DE.Z06-70 10 5.5 6.0 45     50  
DE.A08-62 13 7.5 7.5 75     70  
DE.B11-62 17 10.5 10.3 140     80  
DE.C14-62 22 13.5 12.2 245     125  
DE.K16-70 30 15.5 18.4 370     170  
DUE.Z06 10 5.5 6.0 PVC 45     50   G - L
DUE.A08 13 7.5 7.5 74     70  
DUE.B11 17 10.5 9.0 130     80  
NV.020-70 25 20   PVC 285 45 120     T
NV.030-70 25 30   370 120    
NV.040-70 25 40   450 120    
NV.050-70 25 50   600 120    
NV.060-70 25 60   700 150    
NL.030-70 25 30   PVC 430 50 120     T
NL.040-70 25 40   550 50 120    
NL.050-70 25 50   700 50 120    
NL.060-70 25 60   780 50 150    
NL.070-70 40 70   1240 130 170    
NL.080-70 40 80   1400 130 170    
UV.020 10 20   PU 140 30 40     T
UV.030 10 30   180 45    
UV.050 10 50   330 50    
PV.020 10 20   PO 95 30 100     T
PV.030 10 30   135    
PV.040 10 50   235    
EV.020 10 20   TPE 130 30 80     T
EV.030 10 30   170    
EV.050 10 50   300    
UL.030 10 30   PU 215 40 45     T
UL.050 10 50   320 50    
PL.030 10 30   PO 155 40 100     T
PL.050 10 50   225    
EL.030 10 30   TPE 210 40 80     T
EL.050 10 50   310    
NM.040-62 45 40   Soft       PVC 640   120     T
NM.060-62 55 60   1120   150    
NQ.040-62 42 40   Soft       PVC 665   120     T
NQ.060-62 60 60   1150   150    
NQ.070-62 60 70   1300   170    

(2) Минималните диаметри са дадени за нормални работни условия - до 20°C. При по-ниски температури се изискват по-големи диаметри.
(3) Разположения на профилите:
T – Напречнно, G – Вътрешен водещ профил, L – Странична подпорна стена, V – V-образно.(1)  Material colour specials characteristics Hardness Temperature °C
PVC PVC Green 00 - White - Blue 06 FDA, antistatic, oil resistant 70° ShA - 10    +      80
soft                PVC PVC Green 00 - White - Blue 06 FDA, antistatic, oil resistant 62° ShA - 15    +      80
PU Polyurethane Green 09 - White - Blue 08 FDA, oil resistant 85° ShA - 10    +      100
PO Polyolefin Transparent FDA, oil resistant 90° ShA - 10    +      50
TPE Polyester Natural FDA, oil resistant 40° ShD - 20    +      105

Сменен адрес