Български English

Мелнични вериги

Мелничните вериги са стоманено-заварени и осигуряват икономичен и по-добър метод за пренасяне на повечето материали. Намират приложение в мелничната, дървообработващата(OSB), хранителната и други индустрии. Използват се основно за транспортиране на различни видове насипни материали.


Звена A22

НОМЕР
НА ВЕРИГАТА
А B C D E O
mm
WR-78 50.80 15.88 31.75 6.35 31.75 11.11
WR-124 76.20 22.23 44.45 9.53 50.80 14.29
WR-111 88.90 22.23 44.45 9.53 60.33 14.29
WR-106 69.85 22.23 44.45 9.53 76.20 14.29
WR-132 107.95 25.40 44.45 12.70 76.20 20.64
WR-132XHD 107.95 25.40 50.80 15.88 76.20 20.64

Звена A22 с удължени странични планки

НОМЕР
НА ВЕРИГАТА

А

B

C

D

E

F

G

H

mm

WR-124

101.60

150.82

44.45

50.80

20.64

38.10

38.10

12.70

WR-124XHD

104.78

153.99

44.45

50.80

20.64

38.10

50.80

12.70

WR-106

101.60

150.82

76.20

50.80

20.64

38.10

38.10

12.70

WR-106XHD

104.78

153.99

76.20

76.20

20.64

38.10

50.80

12.70

WR-132

114.30

158.75

76.20

50.80

20.64

38.10

50.80

12.70

WR-132XHD

117.48

161.93

76.20

63.50

20.64

31.75

50.80

12.70

WR-144

101.60

150.81

76.20

50.80

20.64

38.10

44.45

12.70

WR-166

101.60

150.81

76.20

50.80

20.64

38.10

44.45

12.70


Забележка: Налични са и като WH серии

Звено тип “повдигач” за мелнични вериги

НОМЕР
НА ВЕРИГАТА

СРЕДНА СТЪПКА

ДИАМЕТЪР НА ПИНА

ОБЩА ШИРИНА

ТЕГЛО

Брой стъпки на прикрепеното звено

А

G

H

mm

бр.

WR-78

66.27

12.70

76.20

203.20-355.60

47.63

4-5

WR-82

78.11

14.29

82.55

254.00-355.60

47.63

5-6

WR-124

101.60

19.05

107.95

254.00-457.20

73.03

4-6

WR-124XHD

152.40

25.40

123.83

304.80-457.20

76.20

4-6

WR-106

153.67

19.05

107.95

304.80-508.00

95.25

4-6

WR-132

153.67

25.40

158.75

304.80-609.60

95.25

4-5

WR-132XHD

153.67

25.40

171.45

304.80-609.60

95.25

4-5

WR-150

153.67

25.40

158.75

304.80-609.60

101.60

4-5

WR-155

153.67

28.58

162.72

304.80-762.00

101.60

4-5

WR-157

153.67

28.58

171.45

304.80-762.00

101.60

4-5


Eлементи от високо молекулярен полиетилен, намаляващ износването в горната част на конвейера

Звена тип “Люлка” за единична верига

НОМЕР
НА ВЕРИГАТА

СТЪПКА

ТИП A

ТИП В

ТИП С

СПЕЦИАЛЕН ТИП С

X

Y

Z

X

Y

Z

X

Y

Z

X

Y

Z

mm

WR-124

101.60

203.20

63.50

63.50

203.20

63.50

57.15

203.20

57.15

88.90

279.40

74.60

76.20

WR-111

120.90

215.90

57.15

44.45

215.90

76.20

57.15

215.90

57.15

88.90

279.40

74.60

76.20

WR-124XHD

102.87

215.90

76.20

63.50

215.90

76.20

63.50

215.90

76.20

76.20

279.40

95.25

76.20

WR-106

152.40

203.20

57.15

76.20

203.20

57.15

57.15

203.20

57.15

88.90

295.28

74.61

88.90

WR-132

153.67

279.40

76.20

76.20

279.40

76.20

82.55

279.40

76.20

88.90

330.20

88.90

88.90

WR-132XHD

153.67

285.75

76.20

76.20

285.75

76.20

76.20

295.28

76.20

88.90

346.08

82.55

88.90


Специални наклонени звена

НОМЕР
НА ВЕРИГАТА

G

R

T

M

mm

WR-124

185.74

304.80

177.80

101.60

WR-124XHD

185.74

304.80

177.80

107.95

WR-106

209.55

152.40

171.45

98.43

WRC-110

209.55

152.40

171.45

98.43

WR-106XHD

228.60

161.93

177.80

103.58

WR-132

185.74

152.40

177.80

139.70

WRC-132

185.74

152.40

177.80

139.70


Звена с метално носещо покритие в горната си част

НОМЕР
НА ВЕРИГАТА

СТЪПКА НА ВЕРИГАТА

ЗВЕНА

СРЕДНО ТЕГЛО

A

C

E

F

G

M

U

mm

бр./м.

кг./м.

Номинален размер

mm

WR-78 U

66.27

15.10

8.93

76.20

12.70

31.75

25.40

46.04

66.68

22.23

WR-78 XHDU

66.95

15.10

15.48

87.63

14.29

31.75

25.40

48.26

71.44

25.40

WR-82 U

78.11

12.80

11.91

88.90

14.29

31.75

28.58

50.80

76.20

25.40

WR-82 XHDU

78.11

12.80

20.09

101.60

19.05

38.10

28.58

60.33

84.14

31.75

WR-130/8 U

101.60

9.80

7.14

76.20

12.70

31.75

25.40

46.04

66.68

22.23

WR-124 U

101.60

9.80

19.35

107.95

19.05

38.10

38.10

63.50

92.08

31.75

WR-124 XHDU

103.20

9.80

29.47

117.48

25.40

50.80

38.10

82.55

103.19

41.28


Звена от високомолекулярен полиетилен

НОМЕР
НА ВЕРИГАТА

СТЪПКА НА ВЕРИГАТА

ЗВЕНА

СРЕДНО ТЕГЛО

A

C

E

F

G

M

U

mm

бр./м.

кг./м.

Номинален размер

mm

WR-78 UP

66.27

15.10

8.04

76.20

12.70

31.75

25.40

49.21

66.68

22.23

81X UP

66.27

15.10

5.06

63.50

11.11

28.58

22.23

47.63

41.28

22.23


Верига с монтирани ролки от полимерен материал в горната част

НОМЕР
НА ВЕРИГАТА

СТЪПКА НА ВЕРИГАТА

ЗВЕНА

СРЕДНО ТЕГЛО

Дължина на ролката

Диаметър на ролката

ШИРИНА НА СТРАНИЧНАТА ПЛАНКА

ОБЩА ВИСОЧИНА

ДЕБЕЛИНА НА ШИНАТА

Диаметър на нита на ролката

mm

бр./м.

кг./м.

Е

G

K

H

mm

WR-78 RTN

66.27

15.10

11.68

101.60

31.75

31.75

79.38

6.35

12.70


« 1 2 »
Сменен адрес