Български English

ОSB вериги

ОSB веригите са корозионно и удароустойчиви. Използват се при транспорт, подреждане и премахване на кората на дървените трупи.

Вериги за повдигащи, подреждащи, трансферни и фуражни конвейери

Номер на веригата СТ-КА ОПТ.
СИЛА
ДОПУС. РАБ. НАТОВ. СВЪРЗВ. ЗВЕНА
СР. ТЕГЛО ПРИБЛ. ОБЩА ШИРИНА Д-НА НА ЛАГЕРА ДИАМ. НА НИТА ДЕБ. НА ПЛАНКА ВИС. НА ПЛАНКА ПРИБЛ. ПЛОЩ НА РОЛКА ВЪНШЕН ДИАМ. НА РОЛКА
mm Kg Pcs./Mtr. Kg./Mtr. А B C D E F G
mm
WH-124 IBR 101.600 25855.000 4309.000 9.84 11.6 108.0 69.9 19.1 9.5 38.1 38.1 31.8
WH-124XHD IBR 103.200 55339.000 9253.000 9.84 21.7 123.8 76.2 25.4 12.7 50.8 38.1 41.3
WH-106XHD IBR 153.670 55339.000 9253.000 6.56 17.6 123.8 76.2 25.4 12.7 50.8 38.1 41.3
WH-132 IBR 153.670 55339.000 9208.000 6.56 21.0 161.9 111.9 25.4 12.7 50.8 69.9 44.5
WH-132XHD IBR 153.670 55339.000 9253.000 6.56 22.8 171.5 118.3 25.4 15.9 50.8 69.9 44.5
WH-150 IBR 153.670 55339.000 9253.000 6.56 24.3 165.1 111.9 25.4 12.7 63.5 69.9 44.5
WH-155 IBR 153.670 79380.000 13154.000 6.56 28.3 162.7 112.7 28.6 14.3 63.5 69.9 44.5
WH-157 IBR 153.670 83916.000 13608.000 6.56 29.8 171.5 117.5 28.6 15.9 63.5 69.9 44.5
WH-200 IBR 155.575 86184.000 14515.000 6.56 32.9 171.5 117.5 31.8 15.9 63.5 69.9 48.3
WH-159 IBR 155.575 95256.000 15876.000 6.56 34.2 171.5 117.5 31.8 15.9 76.2 69.9 48.3

Вериги за загребващи конвейери

Номер на веригата

СТ-КА

ОПТ.
СИЛА

ДОПУСТ. РАБ. НАТОВ.

СВЪРЗ. ЗВЕНА

СР. ТЕГЛО

ПРИБЛ. ОБЩА ШИРИНА

ДЪЛЖ. НА ЛАГЕРА

ДИАМ. НА НИТА

ДЕБ. НА ПЛАНКА

ВИС. НА ПЛАНКА

ПРИБЛ. ПЛОЩ НА РОЛКА

ВЪНШЕН ДИАМ. НА РОЛКА

mm

Kg

Pcs./Mtr.

Kg./Mtr.

А

B

C

D

E

F

G

mm

WH-82XHD IBR

78.105

26037.000

3810.000

12.80

12.600

100.0

60.3

19.1

9.5

38.1

28.6

31.8

WH-124 IBR

101.600

25855.000

4309.000

9.84

11.6

108.0

69.9

19.1

9.5

38.1

38.1

31.8

WH-106 IBR

152.400

27216.000

4536.000

6.56

9.2

108.0

69.9

19.1

9.5

38.1

38.1

31.8

WH-144 IBR

101.600

38556.000

6441.000

9.84

18.6

109.5

69.9

25.4

9.5

44.5

38.1

41.3

WH-166 IBR

152.400

38556.000

6441.000

6.56

17.4

108.0

69.9

25.4

9.5

44.5

38.1

41.3

WH-124XHD IBR

103.200

55339.000

9253.000

9.84

21.7

123.8

76.2

25.4

12.7

50.8

38.1

41.3

WH-106XHD IBR

153.670

55339.000

9253.000

6.56

17.6

123.8

76.2

25.4

12.7

50.8

38.1

41.3

WH-132 IBR

153.670

55339.000

9208.000

6.56

21.0

161.9

111.9

25.4

12.7

50.8

69.9

44.5

Свързващо звено за OSB вериги

Номер на веригата

А

B

C

D

E

F

G

H

mm

WH-124 IBR

101.6

150.8

44.5

50.8

20.6

38.1

38.1

12.7

WH-124XHD IBR

104.8

154.0

44.5

50.8

20.6

38.1

50.8

12.7

WH-106 IBR

101.6

150.8

44.5

50.8

20.6

38.1

38.1

12.7

WH-106XHD IBR

104.8

154.0

44.5

50.8

20.6

38.1

50.8

12.7

WH-132 IBR

114.3

158.8

76.2

50.8

20.6

38.1

50.8

12.7

WH-132XHD IBR

117.5

161.9

76.2

50.8

20.6

38.1

50.8

12.7

WH-144 IBR

101.6

150.8

50.1

63.5

20.6

33.3

44.5

12.7

WH-166 IBR

101.6

150.8

76.2

76.2

20.6

33.3

44.5

12.7

WH-166 IBR

95.3

127.0

76.2

63.5

17.5

25.4

44.5

12.7

Сменен адрес