Български English

Паразитни верижни колела

Верижни колела със съчмени лагери

Нашите верижни колела със сачмени лагери се доставят готови за монтаж. Те се състоят от зъбно колело и монтиран в него сачмен лагер с двойна защита. Това гарантира висока устойчивост против счупване и износване. Лагерът не изисква поддръжка. Колелата са от стомана C45 и са назъбени според DIN 8187, ISO 606. Сачмените лагери могат да работят при температури от - 20 ° C до + 120 °C.


Z стъпка ISO De Dp B1 A D1 F H J
23 8 x 1/8" 05B-1 62,2 58,75 2,8 7,0 16 +0.26 +0,13 40 18,3 12
21 * 3/8" x 7/32" 06B-1 67,6 63,91 5,3 5,3 16 +0.26 +0,13 40 18,3 12
22 3/8" x 7/32" 06B-1 70,6 66,93 5,3 5,3 16 +0.26 +0,13 40 18,3 12
18 1/2"x 1/8" 081-1 79,4 73,14 3,0 7,0 16 +0.26 +0,13 40 18,3 12
15 1/2" x 3/16" 083-1 67,4 61,09 4,5 7,0 16 +0.26 +0,13 40 18,3 12
16 1/2" x 3/16" 083-1 71,4 65,10 4,5 7,0 16 +0.26 +0,13 40 18,3 12
18 1/2" x 3/16" 083-1 79,4 73,14 4,5 7,0 17 +0.26 +0,13 40 18,3 12
14 1/2" x 5/16" 08B-1 61,9 57,07 7,2 7,2 18 +0.26 +0,13 40 18,3 12
16 1/2" x 5/16" 08B-1 69,9 65,10 7,2 7,2 19 +0.26 +0,13 40 18,3 12
18 1/2" x 5/16" 08B-1 78,0 73,14 7,2 7,2 20 +0.26 +0,13 40 18,3 12
14 5/8" x 3/8" 10B-1 78,2 71,34 9,1 9,1 21 +0.26 +0,13 40 18,3 12
15 5/8" x 3/8" 10B-1 83,2 76,36 9,1 9,1 22 +0.26 +0,13 40 18,3 12
17* 5/8" x 3/8" 10B-1 93,3 86,39 9,1 9,1 23 +0.26 +0,13 40 18,3 12
13 3/4" x 7/16" 12B-1 87,8 79,59 11,1 11,1 24 +0.26 +0,13 40 18,3 12
15 3/4" x 7/16" 12B-1 99,8 91,63 11,1 11,1 25 +0.26 +0,13 40 18,3 12
12 1" x 17,02 16B-1 109,7 98,14 16,2 16,2 20 +0.10 47 17,7 14
13 1"1/4 x 3/4" 20B-1 147,7 132,67 18,5 18,5 25 +0.10 52 21 15

Равнинни верижни колела

Z стъпка de dp D1 A
15 1 ”1/2 (38,1) 92,9 93,7 16 43,5
17 1 ”1/2 (38,1) 104,7 105,5 16 43,5
19 1 ”1/2 (38,1) 116,6 117,3 16 43,5
21 1 ”1/2 (38,1) 129,7 129,2 20 43,5
23 1 ”1/2 (38,1) 141,6 141,2 20 43,5
25 1 ”1/2 (38,1) 153,6 153,2 20 43,5
27 1 ”1/2 (38,1) 165,6 165,2 20 43,5
29 1 ”1/2 (38,1) 177,7 177,2 20 43,5
31 1 ”1/2 (38,1) 189,7 189,3 20 43,5

Паразитни верижни колела със съчмени лагери и болт за закрепване

Z стъпка de dp A B1 C D E F
12 3/8” x 5/32” 40 36,80 7 3,5 11,7 3 23 7,2
10 1/2” x 1/8” 46 41,10 7 3 11,7 3 23 7,2
10 1/2” x 3/16” 46 41,10 7 4,5 11,7 3 23 7,2

Единични паразитни колела

Z стъпка de dp B1 A C
16 1/2" х 1/8" 71.4 65.1 3 14 15
18 1/2“ x 1/8“ 79,4 73,14 3 14 15

Индустриални паразитни колела

Z стъпка de dp A C E B1 D1 F H
13 1/2" х 1/8" 59.4 53.06 14.8 6 8.8 3 12 4 13.7

Заваряеми центрове за конусни втулки

код конусна втулка A B C D E F
MSC 1210 73 60 25 16 9 10
MSC 1215 73 60 38 22 16 11
MSC 1610 83 70 25 16 9 10
MSC 1615 83 70 38 22 16 11
MSC 2012 96 90 32 22 10 12
MSC 2517 127 110 45 26 19 13
MSC 3020 152 130 51 27 24 18
MSC 3030 152 130 76 51 25 19
MSC 3525 184 155 65 40 25 25
MSC 3535 184 155 89 57 32 25
MSC 4040 225 195 102 70 32 35
MSC 4545 254 220 114 76 38 40
MSC 5050 276 242 127 89 38 40

Сменен адрес