Български English

Перфорирана ламарина

Перфорираната ламарина е плоскост (лист, плоча или др.) с равномерно разположени кръгли, квадратни, продълговати или с друга форма отвори, направени чрез щанцоване, пробиване, фрезоване или др.
Приложения: за декорация (парапети, фасади, сенници и др.), филтърни кошници, решетъчни скари, предпазващи решетки, опорни тръби за филтри, барабани за пресяване и рециклиране, вибрационни сита и др.
Налични са всички размери!

Перфорирана ламарина с кръгли отвори:

□- размер на листа 1000 / 2000 мм
○ – размер на листа 1250 / 2500 мм
∆ – размер на листа 1500 / 3000 мм
Rv -диагонално разположени кръгли отвори под 60◦
Rg – правоъгълно разположени кръгли отвори под 90◦
R -размер на отвора (мм)
Т -междуцентрово разстояние (стъпка – мм)
% – свободна площ в %


R T % ФОРМА НА ОТВОРА СТОМАНА
ДЕБЕЛИНА НА МАТЕРИАЛА
0.50 0.75 0.80 1.00 1.50 2.00 3.00 4.00 5.00
0.5 1.0 19 Rv
0.5 1.25 15 Rv
0.8 1.6 23 Rv
0.8 2.0 15 Rv
1.0 2.0 23 Rv
1.5 2.6 30 Rv
1.5 3.0 23 Rv
2.0 3.0 40 Rv
2.0 4.0 23 Rv
2.0 3.5 30 Rv
2.5 4.0 35 Rv
3.0 5.0 33 Rv □ ○ □ ○
3.5 6.0 22.7 Rv
4.0 6.0 40 Rv
4.0 7.0 30 Rv
4.5 6.0 51 Rv
5.0 7.0 46 Rv
5.0 8.0 35 Rv □ ○ □ ○ □ ○ ∆ □ ○
6.0 8.0 51 Rv
6.0 9.0 40 Rv
8.0 11.0 48 Rv
8.0 12.0 40 Rv □ ○
10.0 14.0 46.3 Rv
10.0 15.0 40 Rv □ ○ □ ○ □ ○ ∆
12.0 16.0 51 Rv
15.0 20.0 51 Rv
20.0 28.0 46 Rv □ ○
4.5 15.0 7 Rg □ ○
5.0 25.0 3 Rg


RT%ФОРМА НА ОТВОРАПОЦИНКОВАНА СТОМАНААЛУМИНИЙИНОКС
ДЕБЕЛИНА НА МАТЕРИАЛАДЕБЕЛИНА НА МАТЕРИАЛАДЕБЕЛИНА НА МАТЕРИАЛА
0.500.751.001.502.003.001.001.502.003.000.500.801.001.502.00
0.51.019Rv
0.51.2515Rv
0.81.623Rv
0.82.015Rv
1.02.023Rv
1.52.630Rv
1.53.023Rv
2.03.040Rv
2.04.023Rv
2.03.530Rv
2.54.035Rv
3.05.033Rv□ ○□ ○ ∆□ ○□ ○
3.56.022.7Rv
4.06.040Rv□ ○
4.07.030Rv
4.56.051Rv
5.07.046Rv
5.08.035Rv□ ○ ∆□ ○ ∆□ ○□ ○ ∆□ ○□ ○□ ○ ∆
6.08.051Rv
6.09.040Rv
8.011.048Rv
8.012.040Rv
10.014.046.3Rv
10.015.040Rv□ ○□ ∆□ ○
12.016.051Rv
15.020.051Rv
20.028.046Rv
4.515.07Rg
5.025.03Rg


Перфорирана ламарина с квадратни отвори:

□ – размер на листа 1000 / 2000 мм
○ – размер на листа 1250 / 2500 мм
∆ – размер на листа 1500 / 3000 мм
Qg – правоъгълно разположени квадратни отвори под 90◦
R -размер на отвора (мм)
Т -междуцентрово разстояние (стъпка – мм)
% – свободна площ в %

R T % ФОРМА НА ОТВОРА СТОМАНА
ДЕБЕЛИНА НА МАТЕРИАЛА
0.75 1.00 1.50 2.00 3.00
3 5 36 Qg
5 7 50 Qg
5 7.5 44.4 Qg
5 8 39 Qg
8 10 64 Qg
8 12 44 Qg
9 38 5.7 Qg
10 12 70 Qg □○
10 14 51 Qg □ ○ □ ○ □ ○ ∆
10 15 44 Qg □ ○ ∆ □ ○ ∆
10 20 56 Qg
10 30 11.1 Qg
15 20 56 Qg
20 50 16 Qg


R T % Форма на отвора ПОЦИНКОВАНА СТОМАНА АЛУМИНИЙ ИНОКС
ДЕБЕЛИНА НА МАТЕРИАЛА ДЕБЕЛИНА НА МАТЕРИАЛА ДЕБЕЛИНА НА МАТЕРИАЛА
0.75 1.00 1.50 2.00 0.75 1.00 1.50 2.00 3.00 1.00 1.50 2.00
3 5 36 Qg
5 7 50 Qg
5 7.5 44.4 Qg
5 8 39 Qg
8 10 64 Qg
8 12 44 Qg
9 38 5.7 Qg
10 12 70 Qg □ ○ □ ○
10 14 51 Qg
10 15 44 Qg □ ○ □ ∆
10 20 56 Qg
10 30 11.1 Qg □ ○
15 20 56 Qg
20 50 16 Qg □ ○


Перфорирана ламарина с правоъгълни отвори:

Lg –продълговати с правоъгално разположение редици
Lv –продълговати с шах-матно разположени редици
R1+R2 – размер на отвора в mm
T1+T2 – между центрово разтояние (стъпка) в mm
% – светла площ в %
□ -размер на листа 1000/2000 mm

R1+R2T1+T2%ФОРМА НА ОТВОРАСТОМАНААЛУМИНИЙИНОКС
ДЕБЕЛИНА НА МАТЕРИАЛА
11.5231.522
20 x 124 x 7.223Lv , Lg
20 x 1.2524 x 7.527Lv
20 x 1.524 x 7.533Lv
20 x 225 x 5.528.5Lv
20×225 x 935Lv
20 x 2.224 x 10.434Lv
20 x 2.424 x 10.836Lv
20 x 324 x 1240Lv , Lg
20 x 3.2524 x 1437Lv
20 x 3.524 x 1440Lv
20 x 424 x 1640Lv
20 x 4.524 x 1645Lv
20 x 525 x 1842Lv
25 x 530 x 1650Lv
25 x 630 x 2440Lv
25 x 834 x 2839Lv
20 x 1025 x 3245Lv

Сменен адрес