Български English

Серия 142 – специално проектирани

Център на верижното колело - J
Дължина на гребката - K
Междуцентрово разстояние - L:

За да се осигури верига с подходяща якост за Вашето приложение, таблицата отдолу показва крайната (общата) якост на веригата, заедно с препоръчаното номинално работно натоварване. CDM системите използват 5.5 : 1 съотношение на сигурност за подходящото приложение.

СЕРИЯ НА ВЕРИГАТА

ОПТИМАЛНА СИЛА

РАБОТНО НАТОВАРВАНЕ

ТЕГЛО

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ВИД НА ЗЪБНОТО КОЛЕЛО

A

B

C

D

E

Kg.

mm

102 HVY

17,275

3,135

0.45

35

32

14

9

18

Symmetrical ONLY

142 STD

33,180

5,910

1.11

50

42

19

12

25

Symmetrical

142 HVY

45,000

8.182

1.70

50

62

29

16

25

Symmetrical

142 STD/DBL

33,180

5,910

1.55

See table on page 50for dimensional

Non-symmetrical

142 HVY/DBL

45,000

8,182

2.15

Non-symmetrical

260 STD

68,180

12,390

6.40

75

70

30

20

32

Non-symmetrical

142 тройни серии – специално проектирани

Tипичните приложения за тройните серии включват ширина на гребките от едната страна до 30” и когато се използват заедно с DBL- сериите вериги, ширината на гребките достига 12′ – 0” (3.7m.). Предпазните механизми, използвани от TPL звеното са стандартни 142 серийни U-пинове, или 5/16” (осем инча) болт, идентични на тези, използвани с DBL- сериите. Също са налични серии с TPL-звена , които могат да бъдат направени от различни материали, форми и размери. Те могат да бъдат лесно приплъзгвани по браздата на звеното на веригата и закрепени с U-пинове.

СЕРИЯ НА ВЕРИГАТА

ОПТИМАЛНА СИЛА

РАБОТНО НАТОВАРВАНЕ

ТЕГЛО

A

B

C

D

E

F

Kg.

mm

142 STD/TPL

33,180

5,910

1.85

50

42

19

12

35.0

92.0

142 HVY/TPL

45,000

8,180

2.45

50

62

29

16

43.5

112.3

142 двойни серии – специално проектирани

Център на верижното колело - J
Дължина на гребката - K
Междуценрово разстояние - L:


СЕРИЯ НА ВЕРИГАТА

ОПТИМАЛНА СИЛА

РАБОТНО НАТОВАРВАНЕ

ТЕГЛО

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

Kg.

mm

142 STD/DBL

33,180

5,910

1.55

50.0

42.0

19.0

12.0

25.0

79.0

33.0

35.0

66.0

111.0

26.8

13.4

142 HVY/DBL

45,000

8,182

2.15

50.0

62.0

29.0

16.0

25.0

99.0

43.0

43.5

86.0

151.0

22.0

11.0


Гребки за специално проектирани вериги – серии 102 & 142

Гребките тип Т и ВТ намират приложение при хоризонтален транспорт или при наклони до 10о .Гребките тип U могат да се използват за транспорт при наклон до 25о . Модифицираните модели гребки тип ВТ, ОО, О са приложими и при вертикален транспорт.

СЕРИЯ НА ВЕРИГАТА РАЗМЕР НА КОНВЕЙРА ТЕГЛО (САМО НА ГРЕБКИТЕ*)
A B C D T BT U O OO OO*
mm Kg.
102 Series 254 250.0 114.3 76.2 35 - 1.00 - 1.14 1.27 -
305 300.0 114.3 76.2 35 - 1.14 - 1.27 1.41 -
356 352.0 114.3 76.2 35 - 1.27 - 1.50 1.60 -
406 397.0 114.3 76.2 35 - 1.41 - 1.60 1.70 -
142 STD 280 278.0 149.5 120.7 50 0.64 1.07 1.41 1.65 2.00 2.55
380 378.0 192.0 139.7 50 0.93 1.55 1.95 2.48 3.09 4.26
480 478.0 254.0 158.7 50 1.24 2.02 2.59 3.25 4.21 6.40
635 627.0 254.0 158.7 50 1.64 2.73 3.00 4.12 5.11 8.27
762 757.2 254.0 158.0 50 2.01 3.36 3.38 4.85 5.86 9.85


Сменен адрес