Български English

Сита

Основното предназначенине на металните плетени сита (квадратни и правоъгълни отвори) е за пресяване и разделяне на различни материали, в зависимост от размерите им. Използват се за сортиране на инертни материали (пясък, чакъл, въглища, кокс и др.), в хранително-вкусовата промишленост, в химическата и каучуковата индустрия. Металните мрежи се произвеждат от метални нишки (телове ) чрез тъкане.

Плетените сита могат да бъдат поставени в сортировъчни машини напречно или надлъжно, посредством различни способи за укрепване или натягане – фалциране, чрез скоби и др. Ситата могат да бъдат изработени от различни материали: ниско- и високовъглеродна стомана, хром-никел, месинг, мед и др.


Диаметър на телта: от 0.6 до 12.5mm
Размер на отвора : от 1.0 до 100.0mm

Мрежите се доставят на рула със стандартна ширина до 1000 mm и на платна с ширина до 1800 mm и дължина на платната до 4000 mm.
d-диаметър на телта (mm)
w-размер на отвора (mm)
%-свободна площ(%)

w d % w d % w d %
1.00 0.60 38 9.00 2.50 61 23.00 5.00 67
1.25 0.63 44 10.00 2.00 69 24.00 5.00 69
1.50 0.70 46 10.00 2.50 64 25.00 5.00 69
2.00 1.10 42 10.00 3.15 58 26.00 5.00 70
2.25 1.50 36 11.00 3.50 58 27.00 5.50 69
2.50 1.25 44 12.00 3.00 64 28.00 6.00 68
3.00 1.60 43 12.00 3.15 63 30.00 6.00 69
3.50 1.60 47 12.50 3.50 61 32.00 6.00 71
4.00 2.00 44 13.00 3.00 66 35.00 6.00 73
4.50 2.00 48 13.50 3.00 67 36.00 6.00 73
5.00 2.00 51 14.00 3.50 64 38.00 6.00 75
5.50 2.00 54 14.50 4.00 62 40.00 7.00 72
6.00 2.00 56 15.00 3.50 66 45.00 8.00 72
6.30 1.60 64 16.00 3.50 67 50.00 8.00 74
6.30 2.00 58 17.00 4.00 66 55.00 10.00 72
6.50 3.00 47 18.00 4.00 67 60.00 8.00 78
7.00 2.50 54 19.00 5.00 63 70.00 8.00 81
8.00 2.50 58 20.00 5.00 64 75.00 12.50 73
8.00 3.00 53 21.00 5.00 65 80.00 10.00 79
8.50 2.50 60 22.00 5.00 66 100.00 10.00 83

Сменен адрес