Български English

Свързващи и преходни верижни звена

 

Свързващо звено с пружино заключване

Стандартно свързващо звено

Ролково звено

Удължаващо звено с половин зъб

Двустъпково свързващо звено за единична верига

Сменен адрес