Български English

Съединители

Еластичен полиуретанов елемент (ЖЪЛТ) - "92 Shore A"


Код rpm / 1 ' Въртящи моменти (Nm)
TK нормален TK Кг.
макс. макс.
GEB SG 9FF 28.000 3,0 6,0 0,002
GEB SG 14 FF 19.000 7,5 15,0 0,005
GEB SG 19-24 FF 14.000 10,0 20,0 0,007
GEB SG 24-28 FF 10.600 35,0 70,0 0,018
GEB SG 28-38 FF 8.500 95,0 190,0 0,029
GEB SG 38-45 FF 7.100 190,0 380,0 0,049

Еластичен полиуретанов елемент (ЧЕРВЕН) - "98 Shore A"

Код rpm / 1 ' Въртящи моменти (Nm)
TK нормален TK Кг.
макс. макс.
GEB SG 9 FF 28.000 5,0 10,0 0,002
GEB SG 14 FF 19.000 12,5 25,0 0,005
GEB SG 19-24 FF 14.000 17,0 34,0 0,007
GEB SG 24-28 FF 10.600 60,0 120,0 0,018
GEB SG 28-38 FF 8.500 160,0 320,0 0,029
GEB SG 38-45 FF 7.100 325,0 650,0 0,049

Съединител тип “GEB HRC”

Материал чугун GG25
Код Отвор(d) Mаксимален отвор d(mm.) Размери
A D M N R L Кг.
мм
GEB HRC 70 8 32 23,5 69 60 18,0 20,0 65,0 0,60
GEB HRC 90 10 42 30,0 85 70 22,5 26,0 82,5 1,07
GEB HRC 110 10 55 45,0 112 100 29,0 37,0 119,0 3,05
GEB HRC 130 15 60 55,5 130 105 36,0 47,0 147,0 4,45
GEB HRC 150 20 70 60,0 150 115 40,0 50,0 160,0 6,10
GEB HRC 180 25 80 70,0 180 125 49,0 58,0 189,0 9,20
GEB HRC 230 25 100 90,0 225 155 59,5 77,0 239,5 17,75
GEB HRC 280 30 115 105,5 275 206 74,5 90,0 285,5 35,75

Съединители с отвор за конусно – натегателни втулки тип „GEB HRC TL”

Материал чугун GG25
Код Втулка Диаметър на отвора(d) Размери
мин. макс. A D M N R L Кг.
мм
GEB HRC 70 TL 1008 11 25 23.5 69 60 18.0 20.0 65 0.44
GEB HRC 90 TL 1108 11 28 23.5 85 70 22.5 19.5 69.5 0.72
GEB HRC 110 TL 1610 12 42 26.5 112 100 29.0 18.5 82 1.60
GEB HRC 130 TL 1610 12 42 26.5 130 105 36.0 18.0 89 2.27
GEB HRC 150 TL 2012 15 50 33.5 150 115 40.0 23.5 107 3.30
GEB HRC 180 TL 2517 19 65 46.5 180 125 49.0 34.5 142 5.37
GEB HRC 230 TL 3020 25 75 52.5 225 155 59.5 39.5 164.5 9.53
GEB HRC 280 TL 3525 35 90 66.5 275 206 74.5 51.0 207.5 20.50

Съединител тип “GEB HRC”

Гумен свързващ елемент (черен)

Код rpm / 1 '
макс.
Въртящи моменти (Nm)
TK нормален TK макс. Кг.
GEB HRC 70 8.100 31 72 0.016
GEB HRC 90 6.500 80 180 0.050
GEB HRC 110 5.200 160 360 0.080
GEB HRC 130 4.100 315 720 0.150
GEB HRC 150 3.600 600 1.500 0.220
GEB HRC 180 3.000 950 2.350 0.380
GEB HRC 230 2.600 2.000 5.000 0.800
GEB HRC 280 2.200 3.150 7.200 1.530


Код Максимално отстояние Осово изместване
Ъглово Радиално S
ka (< ) kr(мм) (мм)
GEB HRC 70 1,0° 0,3 +0,2
GEB HRC 90 1,0° 0,3 +0,5
GEB HRC 110 1,0° 0,3 +0,6
GEB HRC 130 1,0° 0,4 +0,8
GEB HRC 150 1,0° 0,4 +0,9
GEB HRC 180 1,0° 0,4 +1,1
GEB HRC 230 1,0° 0,5 +1,3
GEB HRC 280 1,0° 0,5 +1,7


(1) Валидни стойности за n = 600 rpm, отчетени индивидуално
За скорости над 600 rpm има редукция на
стойностите за отстояние и изместване
≤ 0.8 601 - 1000 мин-1, rpm
≤ 0.65 1001 - 1500 мин-1, rpm
≤ 0.50 1501 - 3000 мин-1, rpm


Съединител тип “GFB”

Код Hole Hole MAX Втулка Стандартна главина Удължена главина
Ød1 Ød2 Ødh B Тегло øD C Тегло øD C1 Тегло
мм Кг. мм Кг. мм Кг.
GFB-14 - 15 40 37 0,02 24 23 0,09 24 40 0,15
GFB-19 - 20 48 37 0,03 30 25 0,15 30 40 0,23
GFB-24 - 24 52 41 0,04 36 26 0,22 36 50 0,40
GFB-28 - 28 66 46 0,07 44 40 0,50 44 55 0,69
GFB-32 - 32 76 48 0,09 50 40 0,67 50 55 0,90
GFB-38 - 38 83 48 0,11 58 40 0,80 58 60 1,30
GFB-42 - 42 92 50 0,14 65 42 1,17 65 60 1,60
GFB-48 - 48 95 50 0,16 67 50 1,43 67 60 1,70
GFB-65 23 65 132 68 0,37 96 55 3,20 96 70 4,05

Код G E M N GFB-SS GFB-SL GFB-LL
L Тегло L1 Тегло L2 Тегло
мм Кг. мм Кг. мм Кг.
GFB-14 4 15 23,5 6,5 50 0,20 67 0,26 84 0,32
GFB-19 4 20 23,5 8,5 54 0,33 69 0,41 84 0,49
GFB-24 4 24 31,5 7,5 56 0,48 80 0,66 104 0,84
GFB-28 4 28 34 19 84 1,07 99 1,26 114 1,45
GFB-32 4 32 33 18 84 1,43 99 1,66 114 1,89
GFB-38 4 38 38 18 84 1,71 104 2,21 124 2,71
GFB-42 4 42 37 19 88 2,48 106 2,91 124 3,34
GFB-48 4 48 37 27 104 3,02 114 3,29 124 3,56
GFB-65 4 65 38 23 114 6,77 129 7,62 144 8,47

Съединител тип “GFB”

Характеристики
- Състои се в две извити назъбени стоманени главини и една вътрешно назъбена полиамидна втулка;
- Може да компенсира аксиални, радиални и ъглови отклонения на свързаните валове;
-Комбинацията от стомана и полиамид не изисква поддръжка;
- Лесно се монтира във вертикална и в хоризонтална позиция;
- Подходящ за температури от -25 ° до 100 °"Код Куплране Фактор на мощността Предавана мощност (KW rpm / 1 ')
Nm P/n 750 1000 1500 3000 rpm/ 1 ' J*
норм. макс. норм. макс. норм. макс. норм. макс. норм. макс. норм. макс макс. Kг cм2
GFB-14 10 20 0,0010 0,0021 0,79 1,57 1,05 2,09 1,57 3,14 3,14 6,28 14000 0,3
GFB-19 16 32 0,0017 0,0034 1,26 2,51 1,68 3,35 2,51 5,03 5,03 10,05 11800 0,5
GFB-24 20 40 0,0021 0,0042 1,57 3,14 2,09 4,19 3,14 6,28 6,28 12,57 10600 1,0
GFB-28 45 90 0,0047 0,0094 3,53 7,07 4,71 9,42 7,07 14,14 14,14 28,27 8500 3,1
GFB-32 60 120 0,0063 0,0126 4,71 9,42 6,28 12,57 9,42 18,85 18,85 37,70 7500 5,5
GFB-38 80 160 0,0084 0,0168 6,28 12,57 8,38 16,75 12,57 25,13 25,13 50,26 6700 8,7
GFB-42 100 200 0,0105 0,0209 7,85 15,71 10,47 20,94 15,71 31,41 31,41 62,83 6000 14,3
GFB-48 140 280 0,0147 0,0293 10,99 21,99 14,66 29,32 21,99 43,98 43,98 87,96 5600 18,4
GFB-65 380 760 0,0398 0,0796 29,84 59,69 39,79 79,58 59,69 119,37 119,37 238,74 4000 109,0
*Инертен момент за съединението със стандартен отвор на главината  MAX (OD2)                  

"Инструкции за монтаж
1) Фиксирайте двете главини към валовете. Вътрешните страни на главините трябва да бъдат подравнени с краищата на вала;
2) Вкарайте втулката на двете главини и настройте разстоянието според размера “G”;
3) Фиксирайте към тази позиция двата елемента,които трябва да бъдат куплирани;
4) Втулката трябва да има свободно аксиално движение."

Код Максимално отстояние за всяка главина Аксиално разместване
ka (<) kr(мм) (мм)
GFB-14 ± 2° ± 0,3 ±1
GFB-19 ± 2° ± 0,4 ±1
GFB-24 ± 2° ± 0,4 ±1
GFB-28 ± 2° ± 0,5 ±1
GFB-32 ± 2° ± 0,5 ±1
GFB-38 ± 2° ± 0,5 ±1
GFB-42 ± 2° ± 0,5 ±1
GFB-48 ± 2° ± 0,5 ±1
GFB-65 ± 2° ± 0,6 ±1

« 1 2 »
Сменен адрес