Български English

Тип "Шеврон"

ЛЕНТИ ТИП „ШЕВРОН“ НА 15 mm

ТИП ЛЕНТА ШИРИНА 15 mm ПРОФИЛ
височина/ширина
ЕР 250/2-3+1⅟2 400 mm С15 V330 (B)
500 mm
500 mm C15 P385 (A)
600 mm
650 mm
650 mm C15 V450 (B)
800 mm C15 P600 (A)
EP 400/3-3+1⅟2 400 mm С15 V330 (B)
500 mm C15 P385 (A)
600 mm
650 mm
650 mm C15 V450 (B)
800 mm C15 P600 (A)
1000 mm C15 P750 (A)
1200 mm

ЛЕНТИ ТИП „ШЕВРОН“ НА 17 mm

ТИП ЛЕНТА ШИРИНА 17 mm ПРОФИЛ
височина/ширина
ЕР 250/2-3+1 400 mm L30 (C)
500 mm L44 (D)
600 mm
650 mm
650 mm L63 (D)
800 mm
1000 mm L95  (D)
1200 mm
EP 400/3-3+1 400 mm L30  (C)
500 mm L44  (D)
600 mm
650 mm
650 mm L63  (D)
800 mm
1000 mm L95  (D)
1200 mm
1400 mm L129 (E)

ЛЕНТИ ТИП „ШЕВРОН“ НА 25 mm

ТИП ЛЕНТА ШИРИНА 25 mm ПРОФИЛ
височина/ширина
EP 250/2-4+2 650 mm C25 P550 (G)
EP 400/3-3+1⅟2 650 mm C25 P550 (G)
800 mm
1000 mm C25 P750 (G)
1200 mm
EP 400/3-3+2 1400 mm C25 P1000 (H)
EP 500/4-3+2
EP 500/4-3+2 1600 mm C25 P1000 (H)

ЛЕНТИ ТИП „ШЕВРОН“ НА 32 mm

ТИП ЛЕНТА ШИРИНА 32 mm ПРОФИЛ
височина/ширина
EP 250/2-3+1⅟2 600 mm Y32 P450 (J)
EP 250/2-3+1⅟2 650 mm
EP 400/3-3+1⅟2
EP 400/3-3+1⅟2 800 mm Y32 P600 (K)
1000 mm
EP 400/3-3+2 1000 mm Y32 P800 (L)
EP 500/3-3+2 1200 mm  
EP 500/4-3+2 1000 mm
1200 mm
EP 250/2-3+1 500 mm H46 (M)
600 mm
650 mm
600 mm H58 (N)
650 mm
650 mm H63 (N)
800 mm
EP 400/3-3+1 500 mm H46 (M)
600 mm
650 mm
600 mm H58 (N)
650 mm
800 mm
650 mm H63 (N)
800 mm
800 mm H75 (N)
1000 mm
1200 mm
1400 mm H100 (N)
1600 mm

МАСЛОУСТОЙЧИВИ ЛЕНТИ ТИП „ШЕВРОН“

ТИП ЛЕНТА ШИРИНА ПРОФИЛ
височина/ширина
EP 400/3-3+1 500 mm 17 mm - 440 mm (D)
600 mm 17 mm - 440 mm (D)
650 mm 17 mm - 440 mm (D)
650 mm 32 mm - 460 mm (M)
800 mm 15 mm - 600 mm (A)
800 mm 17 mm - 630 mm (D)
800 mm 25 mm - 550 mm (G)
800 mm 32 mm - 580 mm (N)
1000 mm 17 mm - 630 mm (D)
1000 mm 25 mm - 750 mm (G)
1000 mm 32 mm - 750 mm (N)
1200 mm 17 mm - 950 mm (D)
1200 mm 32 mm - 750 mm (N)
1400 mm 32mm - 1300 mm (N)

Сменен адрес