Български English

Центриращи ролки

Плосък тракер сширина на лентата Двоен плосък тракер с ширина на лентата Улеен тракер с ширина на лентата
400mm - 400mm
500mm - 500mm
600mm - 600mm
650mm - 650mm
750mm - 750mm
800mm - 800mm
900mm - 900mm
1000mm - 1000mm
1200mm - 1200mm
1400mm 1400mm 1400mm
1500mm 1500mm -
1600mm 1600mm -
- 1800mm -
- 2000mm. -
- 2200mm -
- 2400mm -


Сменен адрес