Български English

Вериги с формовано звено и полузакрит пин

НОМЕР НА ВЕРИГАТА

ЗВЕНА

СРЕДНО ТЕГЛО

МИНИМАЛНА ЯКОСТ НА ОПЪН

СТЪПКА

ДИАМЕТЪР НА ПИНА

ВЪТРЕШНА ШИРИНА

ВИСОЧИНА

ДЕБЕЛИНА

ОБЩА ШИРИНА

D

C

H

T

B

Бр./м

Кг./м

Кг.

mm

662

23.62

1.6

3856.000

42.3

7.14

23.02

18.29

3.18

41.28

667H

17.06

1.7

4309.000

58.8

7.92

25.40

22.23

3.18

44.05

667X

17.39

2.8

9526.000

57.2

11.10

26.99

23.80

4.32

49.61

667XC

17.39

3.1

8165.000

57.2

11.10

26.99

23.80

4.32

49.61

667K

17.39

3.6

9072.000

57.2

11.10

27.38

26.97

5.08

53.98

667KC

17.39

3.8

10886.000

57.2

11.10

27.38

26.97

5.08

53.98

667XC

17.39

4.2

12701.000

57.2

11.91

27.38

26.97

5.69

58.74

88K

15.09

3.4

9072.000

66.3

11.10

27.38

26.97

5.08

53.98

Сортираща верига с 8 стъпки

НОМЕР НА ВЕРИГАТА

ЗВЕНА

СРЕДНО ТЕГЛО

СРЕДНА ОПТИМАЛНА СИЛА

СТЪПКА

Р

C

D

E

G

H

J

K

M

N

W

T1

T2

Бр./м

Кг./м

Кг.

mm

3939*

4.92

2.3

10886.000

203.200

49.02

22.86

10.97

44.200

28.58

38.10

91.95

7.11

10.41

26.92

3.94

3.94

3939-4

4.92

2.3

10886.000

203.200

49.02

22.86

10.97

44.200

28.58

38.10

101.60

7.11

7.11

26.92

3.94

3.94

3939H

4.92

3.6

16783.000

203.200

58.42

22.86

10.97

50.800

28.58

38.10

101.60

7.11

7.11

26.92

6.35

6.35

Сортираща верига с 9 стъпки

НОМЕР НА ВЕРИГАТА

СТЪПКА

ОПТИМ. СИЛА

Д-НА НА НИТА

ДИАМ. НА РОЛКАТА

ДИАМ. НА ПИНА

ДЕБ. НА ВЪН. ПЛАНКА

ДЕБ. НА ВЪТР. ПЛАНКА

ВИСОЧ. НА ПЛАНКАТА

ВЪТР. ШИРИНА

Ц-ВЕ НА ОТВОРИТЕ

ДИАМ. НА ОТВОРИТЕ

A

B

C

D

E

F

G

H

I

mm

Kg.

mm

CAN 900STR

228,6

5,443

47.63

47.63

14.99

5.08

5.08

38.1

19.81

101.60

9.91

CAN 900HSTRHVY

228,6

6,804

53.98

47.63

16.26

6.35

6.35

38.1

17.53

101.60

9.91

Сменен адрес