Български English

Вериги за кофичови елеватори

Номер на веригата

СТЪПКА

ШИРИНА

ВТУЛКА

ПИН

SIDE BAR

ОПТИМАЛНА
СИЛА

ДОПУСТИМО РАБОТНО НАТОВАРВАНЕ

СТЪПКА

mm

A

B

C

E

D

мат.

G

мат.

H

T

мат.

Kg

Kg./Mtr.

mm

mm

 

mm

 

mm

 

SB850

152,400

146,1

73,0

84,1

57,2

50,8

ACH

33,3

AIH

76,2

15,9

CHT

90720,000

11340,000

35,0

856

152,400

155,6

73,0

82,6

76,2

44,5

ACH

25,4

AIH

63,5

12,7

CHT

45360,000

6350,000

24,6

857

152,400

155,6

73,0

82,6

76,2

44,5

ACH

25,4

AIH

82.6 4

12,7

CHT

58968,000

6350,000

31,3

859

152,400

187,3

90,5

96,8

95,3

60,3

ACH

31,8

AIH

101.6 5

15,9

CHT

90720,000

9888,000

50,6


4Външните планки са с височина 63,5 mm
5Външните планки са с височина 76,2 mm

CHT- термообработена въглеродна стомана
ACH – закалена сплав
AIH – индукционно закалена стоманена сплав

Звена за вериги за кофичови елеватори

НОМЕР НА ЗВЕНОТО

НОМЕР НА ВЕРИГАТА

СТЪПКА

B

B1

C

E

F

J

K

N

T

СРЕДНО ТЕГЛО

mm

Kg./Mtr.

K44

857

88.9

88.9

88.9

63.5

158.8

173.8

63.5

12.7

-

12.7

62.5

 

859

114.3

114.3

69.9

76.2

165.1 6

191.7

50.8

15.9

-

15.9

99.76 С допълнителни звена на пиновете

Сменен адрес