Български English

Ъглови редукториЪгловите редуктори тип: CHT-RB и CHT-RP са предназначени за индустриални приложения, при които въртящата мощност трябва да се предава между два вала под прав ъгъл един спрямо друг. Те се предлагат в различни размери с два или три изхода и съотношение на предаване  1/1 - 1/2 и 1/3
Идентификация с десен ъгъл:
Таблиците по долу показани за всеки модел: диаметъра на вала, предавателното отношение, входящия вал А, изходящите валове B-C или D и посоката на въртене (поглед отпред на вала).


Ъгловите редуктори тип: CHT-RB 1

 

Ъгловите редуктори тип: CHT-RB
Размер 1 Диаметър на вала Предавателно съотношение Входящ вал Изходящ вал Код Тип  Тегло
ø 8 1/1 А B R1081101 1 0.3кг.
ø 8 1/1 А C R1081102 2
ø 8 1/2 А B R1081203 3
ø 8 1/2 А C R1081204 4
ø 8 1/1 А B-C R1081105 5
ø 8 1/2 А B-C R1081206 6

Ъгловите редуктори тип: CHT-RB 2

Ъгловите редуктори тип: CHT-RB 
Размер 2 Диаметър на вала Предавателно съотношение Входящ вал Изходящ вал Код Тип  Тегло
ø 15 1/1 А B R1151101 1 1.1кг.
ø 15 1/1 А C R1151102 2
ø 15 1/2 А B R1151203 3
ø 15 1/2 А C R1151204 4
ø 15 1/1 А B-C R1151105 5 1.2кг.
ø 15 1/2 А B-C R1151206 6

Ъгловите редуктори тип: CHT-RB 3

Ъгловите редуктори тип: CHT-RB 
Размер 3  Диаметър на вала Предавателно съотношение Входящ вал Изходящ вал Код Тип  Тегло
ø 20 1/1 А B R1201101 1 3.4кг.
ø 20 1/1 А C R1201102 2
ø 20 1/2 А B R1201203 3
ø 20 1/2 А C R1201204 4
ø 20 1/1 А B-C R1201105 5 3.5кг.
ø 20 1/2 А B-C R1201206 6

Ъгловите редуктори тип: CHT-RB 4

Ъгловите редуктори тип: CHT-RB 
Размер 4 Диаметър на вала Предавателно съотношение Входящ вал Изходящ вал Код Тип  Тегло
ø 25 1/1 А B R1251101 1 5.5кг.
ø 25 1/1 А C R1251102 2
ø 25 1/2 А B R1251203 3
ø 25 1/2 А C R1251204 4
ø 25 1/1 А B-C R1251105 5 5.8кг.
ø 25 1/2 А B-C R1251206 6

Ъгловите редуктори тип: CHT-RP 1

Ъгловите редуктори тип: CHT-RP
Размер 1 Диаметър на вала Предавателно съотношение Входящ вал Изходящ вал Код Тип  Тегло
ø 8 1/1 А B R3081101 1 0.6кг.
ø 8 1/1 А C R3081102 2
ø 8 1/2 А B R3081203 3
ø 8 1/2 А C R3081204 4
ø 8 1/1 А B-C R3081105 5
ø 8 1/2 А B-C R3081206 6

Ъгловите редуктори тип: CHT-RP 2

Ъгловите редуктори тип: CHT-RP
Размер 2 Диаметър на вала Предавателно съотношение Входящ вал Изходящ вал Код Тип  Тегло
ø 14 1/1 А B R3141101 1 2.0кг.
ø 14 1/1 А C R3141102 2
ø 14 1/2 А B R3141203 3
ø 14 1/2 А C R3141204 4
ø 14 1/3 А B R3141305 5
ø 14 1/3 А C R3141306 6
ø 14 1/1 A B-C R3141107 7
ø 14 1/2 A B-C R3141208 8
ø 14 1/3 A B-C R3141309 9

Ъгловите редуктори тип: CHT-RP 3

Ъгловите редуктори тип: CHT-RP
Размер 3 Диаметър на вала Предавателно съотношение Входящ вал Изходящ вал Код Тип  Тегло
ø 14 1/1 А B-C R3141110 10 1.9кг.
ø 14 1/2 А B-C R3141211 11
ø 14 1/3 А B-C R3141312 12

Ъгловите редуктори тип: CHT-RP 4

Ъгловите редуктори тип: CHT-RP
Размер 4 Диаметър на вала Предавателно съотношение Входящ вал Изходящ вал Код Тип  Тегло
ø 14 1/1 А B-C R3141113 13 3.2кг.
ø 14 1/1 А C-D R3141114 14
ø 14 1/2 А B-C R3141215 15
ø 14 1/2 А C-D R3141216 16
ø 14 1/3 А B-C R3141317 17
ø 14 1/3 А C-D R3141318 18
ø 14 1/1 A B-C-D R3141119 19
ø 14 1/2 A B-C-D R3141220 20
ø 14 1/3 A B-C-D R3141321 21

Ъгловите редуктори тип: CHT-RP 5

Ъгловите редуктори тип: CHT-RP
Размер 5 Диаметър на вала Предавателно съотношение Входящ вал Изходящ вал Код Тип  Тегло
ø 19 1/1 А B R3191101 1 4.5кг.
ø 19 1/1 А C R3191102 2
ø 19 1/2 А B R3191203 3
ø 19 1/2 А C R3191204 4
ø 19 1/3 А B R3191305 5
ø 19 1/3 А C R3191306 6
ø 19 1/1 A B-C R3191107 7
ø 19 1/2 A B-C R3191208 8
ø 19 1/3 A B-C R3141309 9

Ъгловите редуктори тип: CHT-RP 6

Ъгловите редуктори тип: CHT-RP
Размер 6 Диаметър на вала Предавателно съотношение Входящ вал Изходящ вал Код Тип  Тегло
ø 19 1/1 А B-C R3191110 10 4.4кг.
ø 19 1/2 А B-C R3191211 11
ø 19 1/3 А B-C R3191312 12

Ъгловите редуктори тип: CHT-RP 7

Ъгловите редуктори тип: CHT-RP
Размер 7 Диаметър на вала Предавателно съотношение Входящ вал Изходящ вал Код Тип  Тегло
ø 24 1/1 А B R3241101 1 4.6кг.
ø 24 1/1 А C R3241102 2
ø 24 1/2 А B R3241203 3
ø 24 1/2 А C R3241204 4
ø 24 1/3 А B R3241305 5
ø 24 1/3 А C R3241306 6
ø 24 1/1 A B-C R3241107 7
ø 24 1/2 A B-C R3241208 8
ø 24 1/3 A B-C R3241309 9

Правилен подбор на ъглов редуктор

Технически бележки
Избирането на правилния тип ъглов редуктор не е просто въпрос на определяне на необходимата мощност по отношение на R.P.M. и въртящия момент, който трябва да се предаде. Ако това включва и определяне на условията, при които ще се използва ъгловият редуктор. Определянето на условията на работа включва отчитането на редица фактори като типа на работния цикъл (периодично, непрекъснато), радиалното и аксиалното натоварване на краищата на вала, максималните и минималните температури, условията на околната среда (напр. Прах и мръсотия) от използваното смазващо вещество. За да се определи типа и размерът на ъгловият редуктор, трябва да продължите както следва.
1) Използвайте таблица 2, за да определите Service Factor за вашето приложение.
2) Изчислете номиналната мощност (Pn); Pn = Pe (конски сили) x FS.
3) Използвайте изходящата скорост и номиналната мощност (Pn), за да изберете размера на ъгловият редуктор и предавателното съотношение, необходими за вашето приложение.
4) Проверете дали радиалното и аксиалното натоварване на изложения край на вала не надвишават стойностите, посочени в таблица 1.
5) Проверете дали работната температура не надвишава -20 ° C ÷ 80 ° C
6) Ако имате нужда от съотношение 1/2 или 1/3, не използвайте обороти с коефициент с вход над 750 R.P.M. и 500 R.P.M. в съотношение 1/2 и 1/3, съответно.
7) Ако редуктора трябва да се използва в много прашни условия, предпазвайте маслените уплътнения от директно излагане на прах, за да предотвратите абразивни повреди, които могат да съкратят експлоатационния му живот.

Таблица 1 - Максимални радиални и аксиални натоварвания
 

Размер  Максимално аксиално натоварване кг. Максимално радиално натоварване кг.
RB 1 21 11
RB 2 41 20
RB 3 76 43
RB 4 88 49
RP 1 28 15
RP 2/3/4 53 30
RP 5/6 65 45
RP 7 80 60

Таблица 2 - SERVICE FACTOR Fs
Работни часа за един ден
  3 h 8 h 12 h 24 h
Постоянно натоварване 0.7 0.9 1 1.3
Умерено натоварване 0.9 1 1.3 1.8
Високо натоварване 1.3 1.6 1.8 2.3

 

ИЗХОДЯЩА МОЩНОСТ ( Pn ) Изходящ въртящ момент ( T )

Output speed 50 rpm 100 rpm 200 rpm 400 rpm 800 rpm 1400 rpm 2000 rpm 3000 rpm
Output torque T power T power T power T power T power T power T power T power
Type Ratio Nm Kw Nm Kw Nm Kw Nm Kw Nm Kw Nm Kw Nm Kw Nm Kw
RB 1-1/2 RB 1-5 R 1:1 4.7 0.02 3.9 0.04 3.3 0.07 2.8 0.12 2.3 0.19 2.0 0.30 1.8 0.39 1.7 0.53
RP 1-1/2 RP 1-5 9.1 0.05 7.6 0.08 6.4 0.13 5.4 0.23 4.5 0.38 4.0 0.58 3.6 0.76 3.3 1.03
RB 2-1/2 RB 2-5 16.5 0.09 13.9 0.15 11.7 0.24 9.8 0.41 8.2 0.69 7.2 1.05 6.6 1.37 5.9 1.86
RP 3-10 28.8 0.15 24.2 0.25 20.3 0.43 17.1 0.72 14.4 1.20 12.5 1.83 11.4 2.39 10.3 3.25
RP 2-1/2 34.5 0.18 29.0 0.30 24.4 0.51 20.5 0.86 17.2 1.44 15.0 2.20 13.7 2.87 12.4 3.89
RP4-13/14
RP 2-7
RP 4-19
RB 3-1/2 53.1 0.28 44.6 0.47 37.5 0.79 31.6 1.32 26.5 2.22 23.1 3.38 21.1 4.42 19.1 5.99
RB 3-5
RP 6-10 75.7 0.40 63.7 0.67 53.5 1.12 45.0 1.89 37.9 3.17 32.9 4.82 30.1 6.30 27.2 8.54
RB 4-1/2 RP 5-1/2 87.3 0.46 73.4 0.77 61.8 1.29 51.9 2.17 43.7 3.66 38.0 5.56 34.7 7.27 31.4 9.86
RP 7-1/2 RB 4-5
RP 5-7 RP 7-7
RB 1-3/4 RB 1-6 R 1:2 4.0 0.02 3.4 0.04 2.8 0.06 2.4 0.10 2.0 0.17 1.7 0.26 1.6 0.33 1.4 0.45
RP 1-3/4 RP 1-6 8.9 0.05 7.5 0.08 6.3 0.13 5.3 0.22 4.4 0.37 3.9 0.57 3.5 0.74 3.2 1.00
RB 2-3/4 RB 2-6 14.6 0.08 12.3 0.13 10.3 0.22 8.7 0.36 7.3 0.61 6.3 0.93 5.8 1.21 5.2 1.65
RP 3-11 28.1 0.15 23.7 0.25 19.9 0.42 16.7 0.70 14.1 1.18 12.2 1.79 11.2 2.34 10.1 3.17
RP 2-3/4 33.8 0.18 28.5 0.30 23.9 0.50 20.1 0.84 16.9 1.42 14.7 2.16 13.5 2.82 12.2 3.82
RP 4-15/16
RP 2-8
RP 4-20
RB 3-3/4 RB 3-6 42.5 0.22 35.7 0.37 30.1 0.63 25.3 1.06 21.3 1.78 18.5 2.71 16.9 3.54 15.3 4.80
RP 6-11 71.3 0.37 59.9 0.63 50.4 1.06 42.4 1.77 35.6 2.98 31.0 4.54 28.3 5.93 25.6 8.04
RB 4-3/4 RP 4-6 82.3 0.43 69.2 0.72 58.2 1.22 48.9 2.05 41.1 3.44 35.8 5.24 32.7 6.85 29.6 9.28
RP 7-3/4 RB 4-6
RP 5-8 RP 7-8
RP 2-5/6 R 1:3 27.5 0.14 23.1 0.24 19.4 0.41 16.3 0.68 13.7 1.15 12.0 1.75 10.9 2.29 9.9 3.10
RP 2-9
RP 3-12
RP 4-17/18
RP 4-21
RP 5-5/6 63.4 0.33 53.3 0.56 44.9 0.94 37.7 1.58 31.7 2.66 27.6 4.04 25.2 5.28 22.8 7.16
RP 5-9
RP 6-12
RP 7-5/6
RP 7-9

Радиално и аксиално натоварване

EXTERNAL LOADS IN CONNECTION WITH SPEED Fr = radial load Fa = axial load
Output speed 50 rpm 100 rpm 200 rpm 400 rpm 800 rpm 1400 rpm 2000 rpm 3000 rpm
Radial - axial load Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa
Type Ratio N N N N N N N N N N N N N N N N
RB 1-1/2 RB 1-5 R 1:1 139 94 117 79 98 66 83 56 70 47 60 41 55 37 50 34
RP 1-1/2 RP 1-5 195 158 164 133 138 112 116 94 98 79 85 69 78 63 70 57
RB 2-1/2 RB 2-5 328 220 276 185 232 156 195 131 164 110 142 96 130 87 118 79
RP 3-10 430 348 361 293 304 246 256 207 215 174 187 151 171 139 154 125
RP 2-1/2 516 418 434 351 365 295 307 248 258 209 224 182 205 166 185 150
RP4-13/14
RP 2-7
RP 4-19
RB 3-1/2 684 458 575 385 484 324 407 273 342 229 297 199 272 182 246 165
RB 3-5
RP 6-10 826 554 695 465 548 391 491 329 413 277 359 241 329 220 297 199
RB 4-1/2 RP 5-1/2 953 639 802 537 674 452 567 380 477 319 414 278 379 254 342 229
RP 7-1/2 RB 4-5
RP 5-7 RP 7-7
RB 1-3/4 RB 1-6 R 1:2 107 76 90 64 76 54 64 45 54 38 47 33 43 30 39 27
RP 1-3/4 RP 1-6 182 110 153 93 129 78 108 66 91 55 79 48 73 44 66 40
RB 2-3/4 RB 2-6 276 168 232 414 195 119 164 100 138 84 120 73 110 67 99 60
RP 3-11 370 263 311 221 262 186 220 157 185 132 161 114 147 105 133 95
RP 2-3/4 445 316 374 266 315 224 265 188 223 158 194 137 177 126 160 114
RP 4-15/16
RP 2-8
RP 4-20
RB 3-3/4 RB 3-6 548 361 461 303 387 255 326 214 274 180 238 157 218 143 197 130
RP 6-11 696 422 585 355 492 299 414 251 348 211 303 184 277 168 250 152
RB 4-3/4 RP 4-6 803 483 675 406 568 341 478 287 402 241 349 210 319 192 289 173
RP 7-3/4 RB 4-6
RP 5-8 RP 7-8
RP 2-5/6 R 1:3 357 199 301 167 253 141 213 118 179 99 155 86 142 79 128 71
RP 2-9
RP 3-12
RP 4-17/18
RP 4-21
RP 5-5/6 619 346 521 291 438 245 368 206 310 173 269 151 246 138 222 124
RP 5-9
RP 6-12
RP 7-5/6
RP 7-9

Сменен адрес